Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltató adatai

 • Cégnév: Goldie Állateledel Kft.
 • Cím: 3530 Miskolc Petőfi Sándor u.29.
 • Elektronikus levelezési cím: goldie@kedvencellato.hu
 • Telefonos elérhetőség: 30/345-24-17
 • Bejegyző szervezet: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
 • Nyilvántartási szám: 54571965
 • Adószám: 28846327-1-05
 • Statisztikai számjel: 28846327-4776-113-05
 • Boltvezetői képesítés: Van
 • A tevékenységhez szükséges bejelentési kötelezettségnek a bolt eleget tett.

A tárhelyszolgáltató adatai

 • Üzemeltető: Tárhely.Eu Kft
 • Üzemeltető címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
 • Üzemeltető telefonszáma: +36 1 789-2-789
 • Üzemeltető email címe: support@tarhely.eu

Szerződéskötés

Technikai lépések a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez

A látogató a termékválasztékot a Vásárlás menüpont alatt tudja megtekinteni. A termékek a megfelelő kategóriák szerint vannak rendezve. A megfelelő kategóriából kiválasztott termék kétféle képen helyezhető a kosárba. A termékek listaoldalán, a termékkép és termék neve alatt található “Kosárba vele” gomb segítségével vagy a termék saját oldalán a “Kosárba rakom” gomb segítségével.

A termékek listaoldalán a látogatóknak lehetősége van a keresések szűkítésére, a keresendő termék attribútumai alapján az oldalsávban. Ezt a szűkítést meg is tudja a látogató szüntetni.

Egy termék kosárba helyezését követően a látogató tovább böngészhet vagy mehet azonnal a kosár oldalra, ahol megtekintheti a kosárba helyezett termékeket vagy terméket. A kosár oldalon lehetősége van a vásárlónak a kosárba helyezett termék mennyiségi változtatására vagy törlésére. A mennyiségi változtatás után a “Kosár frissítése” gomb megnyomása szükséges. A kosár oldalon adható meg a kuponkód, amennyiben rendelkezik vele a felhasználó. Itt látható továbbá a szállítással kapcsolatos infó is.

Szállítási módok:

 • személyes átvétel az üzletben

Ezen az oldalon választható ki a fizetési mód.

Fizetési módok:

 • Fizetés átvételkor a boltban

Ha megfelelő a kosár tartalma, akkor a “Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával juthat a vásárló a Pénztár oldalra, ahol a vásárlás befejezéséhez szükséges számlázási és szállítási adatokat adhatja meg.

A következő adatokat szükséges megadni:

 • Vezetéknév (kötelező)
 • Keresztnév (kötelező)
 • Cégnév
 • Email cím (kötelező)
 • Telefonszám (kötelező)
 • Cím (kötelező)
 • Város (kötelező)
 • Megye (kötelező)
 • Irányítószám (kötelező)

Amennyiben a szállítási cím eltér, ugyanezen adatok megadása szükséges a szállításhoz.

A pénztár oldalon is megadható a kuponkód, amennyiben rendelkezik vele a felhasználó. Az általános szerződési feltételek elfogadásával és a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a megrendelés elküldésre kerül.

A weboldalon alapvetően regisztráció nélküli vásárlásra van lehetőség. A pénztár oldalon azonban lehetősége van a vásárlónak a megadott adatokkal történő felhasználói fiók létrehozására. A fiókjában ezután a vásárló nyomon követheti a megrendeléseit, módosíthatja megadott adatait és felhasználói jelszavát.

A megrendelés elküldésével a bolt megkapja az igényt, ezzel egyidejűleg automatikus visszajelző email kerül kiküldésre a megrendelés részleteivel a megrendelés részletes adataival. Ezt követően a vásárló email értesítést kap a feldolgozás alatti állapotról és a feldolgozás sikerességéről is. A feldolgozást követően a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően instrukciókat kap a vásárló a termék átvételére vonatkozóan.

Felhívjuk figyelmét, hogy a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés jön létre, amelyre a 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. Ennek értelmében a megrendeléssel a vásárló tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. A Szolgáltató  az érvényes törvények,jogszabályok és rendeletek alapján végzi tevékenységét a szakhatósági előírások betartása mellett.

A vásárláskor megadott szállítási és számlázási illetve fiókadatokat a vásárló a megrendelés elküldéséig módosíthatja. Ezt követően, amennyiben a vásárlás regisztrációval jött létre, a Profil oldalon van lehetőség ezen adatok módosítására. Amennyiben az adatok módosítása a postázás vagy az átvétel után történik, az már nem lesz hatással a teljesített megrendelésre, csak a következő, a módosítást követő rendelésre. Amennyiben a rendelés regisztráció nélkül történt, az adatok módosítására emailben történő kéréssel kerülhet sor, megadva a rendelési azonosítót. A változással kapcsolatos emailt a következő email címre kell küldeni: goldie@kedvencellato.hu.

Az elektronikus szerződés kizárólag magyar nyelven jön létre.

Költségek

Az áru vagy szolgáltatás ellenértéke

A webáruházban feltüntetett árak bruttó vételárak, amelyek tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót. A termékek vagy szolgáltatások ára nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő további költségeket (pl. szállítás), amennyiben vannak. Ezen költségek a kosár és a pénztár oldalon külön feltüntetésre kerülnek. A termékek és szolgáltatások ára minden esetben a kiválasztott termék saját oldalán jelölt mennyiségre vonatkoznak és darabonként értendők. Amennyiben a darabszám változtatásra kerül, úgy a megadott ár a darabszám és az esetleges kedvezmények függvényben változik.

Az ellenértéken felüli (járulékos) költségek

A webáruházban feltüntetett termékek és szolgáltatások árai nem tartalmazzák a kezelési, csomagolási és szállítási költségeket. Ezen tételek a kosár és a pénztár oldalon külön kerülnek feltüntetésre.

Fizetési és szállítási feltételek

Választható szállítási módok:

 • személyes átvétel az üzletben

Választható fizetési módok:

 • Fizetés átvételkor a boltban

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az előző pontban (Kellékszavatosság) meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jogi vita esetén szükség szerint a Szolgáltató bevonja az eljárásba a szerződéses Nagyker partner céget.

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jogi vita esetén szükség szerint a Szolgáltató bevonja az eljárásba a szerződéses Nagyker partner céget.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

 • Cégnév: Edelényi Csaba, Goldie Állateledel
 • Cím: 3530 Miskolc Petőfi Sándor u.29.
 • Elektronikus levelezési cím: goldie@kedvencellato.hu
 • Telefonos elérhetőség:30/345-24-17

Panaszkezelés, vitarendezés, ügyfélszolgálat

Panaszkezelés rendje

Ön a Szolgáltató kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos panaszait és javaslatait az alábbiakban rögzített lehetőségek alapján teheti meg írásban e-mail vagy postai levél útján.

Ön a Szolgáltatónak – illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek – az áru Ön részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a Szolgáltatósal.

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, illetve köteles megadni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

A Szolgáltató 30 napon belül válaszol az Ön panaszára, valamint gondoskodik annak az Ön részére történő eljuttatásáról. Amennyiben a Szolgáltató elutasítja az Ön panaszát, úgy a válaszban a jogorvoslat lehetőségéről is tájékoztatja Önt.

Az írásbeliség követelményének levél vagy e-mail, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Email cím: goldie@kedvencellato.hu

Levelezési cím: 3530 Miskolc Petőfi Sándor u.29.

Fogyasztói jogvita kezelése

Békéltető Testület

A Békéltető Testület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Békéltető Testület az Ön vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad az Önt megillető jogokkal és az Önt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Békéltető Testülethez fordulhat.

Uniós online vitarendezési platform

Eljárás elindításának feltételei

Amennyiben a megrendelt termékkel kapcsolatban Önnek, mint magánszemély fogyasztónak bármilyen panasza van, először a kereskedő Vállalkozással kell felvennie a kapcsolatot.

Ha a panaszát nem tudta a Vállalkozással ily módon elintézni, úgy Ön elindíthatja az online vitarendezési eljárást. Ez a vitarendezési platform olyan igénybe vehető alternatív, bíróságon kívüli online eljárási lehetőség, melynek segítségével elkerülhetők a hosszadalmas és költséges bírósági eljárások.

Attól, hogy Ön részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a jogát arra nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe követelése érvényesítéséhez.

A platform Magyarországon lehetőséget kínál mind a belföldi, mind pedig a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére. (Belföldi vitáról akkor van szó, ha a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás is rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel. Határon átnyúló vitáról akkor van szó, ha az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó az interneten keresztül vásárolt egy terméket, vagy vett igénybe szolgáltatást, és ennek kapcsán egy olyan kereskedővel támad vitája, amelynek telephelye egy másik tagállamban van.)

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság hozta létre. Ezen a honlapon keresztül Önnek lehetősége nyílik arra, hogy a webáruházon keresztül történő online vásárlásához kapcsolódó esetleges jogvitáját rendezze.

Ennek igénybevételéhez először regisztrálni szükséges az online vitarendezési platformon, ezt követően egy elektronikus űrlapot kell hiánytalanul kitöltenie a panasszal élőnek.

Eljárás menete

Az online eljárásnak négy fő szakasza van, melyek mindegyike online végezhető:

 • panasz benyújtása;

 • a vitarendezési testület kiválasztása közös megegyezéssel;

 • panaszkezelés a vitarendezési testület által;

 • eredmény és a panasztételi eljárás lezárása.

Az eljárás maximum 90 napot vehet igénybe onnantól kezdve, hogy a kérelem hiánytalanul beérkezett. Ez az időtartam az Európai Unió egyik tagállamában sem lehet hosszabb.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintett feleknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás, az online vitarendezési platform továbbítja a panaszt ehhez a fórumhoz. (Ha a feleknek nem sikerül ebben 30 napon belül megegyezni, vagy ha a platform nem tud a benyújtott adatok alapján egy olyan alternatív vitarendezési fórumot sem azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, nincs mód a panasz további feldolgozására.)

Magyarországon – a pénzügyi szolgáltatások kivételével – a Budapesti Békéltető Testület rendelkezik kizárólagos illetékességgel a határon átnyúló online fogyasztói jogviták elbírálására, melynek eljárása ingyenes. Amennyiben Ön fontolóra veszi, hogy más tagállam alternatív vitarendezési fórumában állapodik meg a kereskedő Vállalkozással, mindenképpen kérjen erre vonatkozó információt az adott tagállam online vitarendezési kapcsolattartó pontjától erre vonatkozóan.

Online vitarendezési kapcsolattartó pont

Amennyiben Önnek az eljárással kapcsolatban kérdése van, úgy Ön Magyarországon a Budapesti Békéltető Testülethez, mint online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fordulhat:

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím: onlinevita@bkik.hu
 • Fax: 06 (1) 488 21 86
 • Telefon: 06 (1) 488 20 33

A Budapesti Békéltető Testület tanácsadói megválaszolják a kérelem benyújtására vagy a csatolandó dokumentumokra vonatkozó kérdéseit, illetve tájékoztatást nyújtanak a platform működésével, vagy az alternatív vitarendezési fórum eljárási szabályaival kapcsolatban. Ezeken felül általános tájékoztatás is kérhető az online vitarendezési kapcsolattartó ponttól az adott országban érvényesíthető fogyasztói jogokról.

Bírósági eljárás

Ön jogosult a fogyasztói jogvitával érintett hibás teljesítésből eredő szavatossági, jótállási igényét illetve követelését végső esetben a Bíróság előtt polgári peres eljárás keretében érvényesíteni a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében.

A Felek törekednek a közöttük esetlegesen felmerült jogviták békés, tárgyalásos úton történő rendezésére. Ennek sikertelensége esetére kikötik – hatáskörtől függően – a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Elállási és felmondási jog

A vásárló a termék megrendelésétől számított 14 naptári napon belül jogosult elállni a szerződéstől, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-a alapján.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 3530 Miskolc Petőfi Sándor u.29. vagy goldie@kedvencellato.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

“Címzett: Edelényi Csaba, Goldie Állateledel

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megnevezése.

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megrendelésének időpontját megadni.

A fogyasztó(k) neve: Adja meg a regisztrációkor, rendeléskor megadott Kereszt- és Vezetéknevet

A fogyasztó(k) címe: Adja meg a lakcímét

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A termék vagy szolgáltatás megrendelésén azt kell érteni, amikor a Vásárló a weboldalon a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával leadja a megrendelést, és a szolgáltató erről értesítő e-mailt küld a Vásárlónak. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért ha a vásárló levelező rendszere az értesítő e-mailt a “spam” mappába továbbítja vagy nem fogadja be és az a vásárló figyelmét elkerüli. A Szolgáltató ugyanakkor jogosult az elállás során felmerült ésszerű költségeit érvényesíteni.

Az alábbi esetekben a Vásárló nem érvényesítheti elállási/felmondási jogát:

 • 14 napos határidő után a vételárat a szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni
 • A felbontott és hiányos termékek ellenértékét a szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni

Termékek esetén elálláskor a termékek visszaküldésének költsége a vásárlót terheli.

Adatok kezelése

A Szolgáltató a felhasználó által nyújtott adatokat bizalmasan kezeli és azt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően tartja nyilván. A felhasználó által nyújtott adatokat a felhasználó kérésére azokat módosíthatja vagy törölheti. Ezt a felhasználónak írásos formában kell közölnie a Szolgáltató felé.

A felhasználó adatait harmadik fél részére a Szolgáltató nem adja át és a megfelelő biztonsági rendszer segítségével illetéktelen felhasználók ellen védi.

Minden olyan adatért, amit a felhasználó saját hibájából tett elérhetővé mások számára (jelszó megadásával vagy egyéb módon) az ebből eredő károkat a Szolgáltató nem felelős.

A felhasználó az általános szerződési feltételek elfogadásával egyidejűleg beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató továbbíthassa számára a marketing célú ajánlatait, vagy ahhoz kapcsolódó információkat és marketing anyagokat.

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató regisztrációkor elkérje postázási címét, adott esetben telefonszámát, valamint egyéb, a Felhasználót érintő személyes adatokat. Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag saját célból használhatja fel, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adhatja át.

A Felhasználóról a Szolgáltató által nyilvántartott adatok, a Szolgáltató által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatók a Felhasználó és Szolgáltató, vagy a Felhasználó és a Partner között felmerülő kérdések, viták megoldására. Felhasználó az profiloldalán megadott adatait a regisztrációt követően módosíthatja, ebben az esetben azonban Szolgáltató az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja a Felhasználó korábbi adatait.

Az általános szerződési feltételeken kívül minden további esetben a magyar jogszabályok és érvénybe lévő kormányrendeletek az irányadók.

Adatvédelem

A www.kedvencellato.hu/goldie weboldal tulajdonosa a Edelényi Csaba, Goldie Állateledel minden regisztrált felhasználó személyes adatait, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően és bizalmasan kezeli.

A társaság adatvédelmi szabályzata felhelyezéstől a visszavonásig érvényes. Az új szabályzat a weboldalon való közzététel után lép érvénybe és visszavonásig érvényes.

A felhasználók a regisztráció során saját felelősségére köteles elolvasni és elfogadni a társaság adatvédelmére vonatkozó szabályzatot, amelyet regisztrációja aktiválásával és jóváhagyásával ezt elfogadja.

A társaság csak olyan adatok gyűjt a regisztráció során, amely a társaság működéséhez, szolgáltatásai nyújtásához, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. A társaság harmadik fél részére csak abban az esetben továbbíthatja a felhasználók adatait, amennyiben az a működéshez, vagy a társasággal való szolgáltatás lebonyolításához szükséges üzleti vagy promóciós célból. Más a társasággal üzleti közvetlen kapcsolatban nem álló felek részére az adattovábbítás csak a felhasználó beleegyezését követően történhet.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatai megadása önkéntes és kezelésük a weboldalon található adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik. A felhasználó a társaság által kínált szolgáltatásokat, csak a megfelelő személyes adatok megadásával tudja igénybe venni és ezt önként elfogadja, a weboldalra vonatkozó adatvédelmi szabályzatával valamint a weboldalra vonatkozó felhasználás feltételekkel egyetemben.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a megadott e-mail címre a társaság bármikor hírlevelet küldhet a részére, melyek tartalmazzák a társaság promóciós ajánlatait, valamint aktuális híreit vagy egyéb a társasággal kapcsolatos információkat. Amennyiben a felhasználó nem szeretne több promóciós értesítést kapni a társaságtól, akkor ennek a megszüntetésére a felhasználónak e-mailben kell jeleznie a társaság részére (a leiratkozó link segítségével).

Felhasználó személyes adatait módosíthatja, amennyiben valamilyen változás következett be, ezt a felhasználónak e-mailben kell elküldenie a goldie@kedvencellato.hu e-mail címre neve és e-mail cím megadásával. A szolgáltató az adatok módosításához kérhet más a felhasználó beazonosításához szükséges adatot.

Személyes adatnak minősül a név, e-mail cím, lakcím, valamint minden további olyan adat, amely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható. A felhasználóknak a szolgáltatás megfizetéséhez bizonyos esetben bankszámla megadására is szükség lehet.

Sütik kezelése

www.kedvencellato.hu/goldie oldal cookie-kat használ. A cookie (ang. cookies) egy kis szöveg fájl, amely számítógépén, tableten vagy  okostelefonján van tárolva, amikor az internetben különböző weblapokra látogat. A cookie általában tartalmazza annak a weboldalnak a megnevezését, ahonnan származik, a cookie „élettartamát” (azaz létezésének időszakát), és egy véletlenszerűen generált egyedi számot, mely annak a böngészőnek az azonosítására szolgál, amelyből a weboldallal való kapcsolat jön létre.

A kedvencellato.hu/goldie a sütiket a következő célokból használja

 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • weboldalunk fejlesztése,
 • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
 • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Használatot elősegítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásait, vagy, hogy Ön a hagyományos vagy a vakok- és gyengénlátóknak szánt oldalainkat látogatja.

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

Hatályos: 2020. február 5-től